Chauffeurs zijn vandaag geen steek verder na stemming Europees Parlement

Uitslag stemmingen rapport van de Camp over rij- en rusttijden. Foto: Diederik van der Loo

Alle rapporten over het zogeheten mobiliteitspakket werden vandaag verworpen en de onderhandelingen in de Vervoerscommissie beginnen weer van voren af aan. SP-EuroparlementariĆ«r Dennis de Jong: ´Natuurlijk is het goed dat de neoliberale voorstellen zijn verworpen. Maar de uitbuiting van chauffeurs gaat wel gewoon door en het Parlement is er niet in geslaagd een goed antwoord te vinden op deze situatie. Want er bleek evenmin een meerderheid te vinden om voorrang te geven aan een werkelijk sociaal beleid. De markt gaat nog steeds boven de mens. Daarom blijf ik pleiten voor een Sociaal en Groen Protocol die voorrang geeft aan de mens en het milieu boven de belangen van de grote bedrijven en de markt´.

De stemmingen waren erg verwarrend en gingen eigenlijk alle kanten op. De Jong: ´Gelijk loon voor gelijk werk is voor vrachtwagen- en buschauffeurs niet alleen belangrijk bij binnenlands wegtransport. Ook bij internationaal vervoer, inclusief transit, moet dit de regel zijn. Daar lijkt binnen het Parlement sympathie voor te bestaan, maar de stemmingen waren bepaald niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor beperking van slapen in de cabine en strikte rij- en rusttijden: ook hier stemde het Parlement verward. En bij het aan banden leggen van misbruik van cabotage werden zowat alle varianten afgewezen. Eigenlijk is het complete chaos´.

Eerder pleitte De Jong al voor aanpassing van het EU-Verdrag om de markt in te perken: ´De chaos van vandaag laat zien dat je een onafhankelijke toets nodig hebt, als de markt doorslaat ten koste van sociaal en groen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat voor de 90% in onze samenleving die steeds het slachtoffer wordt van ongebreideld marktdenken alleen een sociaal en groen protocol helpt. Bij uitbuiting veroorzaakt door het marktdenken, moet je geen kosmetische veranderingen willen, maar consequent kiezen voor de 90%. In de huidige discussie hebben de grote, internationale transportbedrijven enorm gelobbyd om de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden. Aan hun invloed moet zo snel mogelijk een einde komen. Alleen dan kunnen de rechten van chauffeurs echt verzekerd worden´.

 

Betrokken SP'ers