Vluchtelingen verdienen bescherming

Mstyslav Chernov/Unframe CC-BY-SA-4.0

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verklaart 21 juni verbijsterd te zijn door het alsmaar groeiende aantal vluchtelingen en migranten dat het leven laat op zee. Afgelopen dagen zijn 220 mensen verdronken in een poging Europa te bereiken. De SP vindt dit afschuwelijk en vindt dat dit niet langer meer zo door kan gaan. 

De SP wil een rechtvaardig asielbeleid waarbij meer geïnvesteerd wordt in het opvangen van vluchtelingen dichtbij huis. Er moet een eind komen aan het ‘verdienmodel’ van de mensensmokkelaars die kwetsbare mensen veel geld afhandig maken om in een gammel bootje de overtocht naar Europa te wagen. Het grootste deel van de mensen dat per boot aan komt, blijkt geen recht op asiel in Europa te hebben en moet daarom terug naar het land van herkomst.

Belangrijk is dat we echt werk maken van het aanpakken van de grondoorzaken van migratie. Stoppen met de permanente oorlog en investeren in een eerlijke toekomst voor mensen. De oneerlijke handelsverdragen met arme landen moeten van tafel en de belastingontwijking door multinationals in deze landen moet aangepakt worden. De huidige extreme ongelijkheid en armoede in de wereld is onaanvaardbaar en we moeten investeren in perspectief voor iedereen.

We moeten niet alleen praten over betere opvang in de regio, maar hier dan ook daadwerkelijk in investeren. Als er veilige derde landen zijn waar goede afspraken mee gemaakt kunnen worden, kunnen de benodigde procedures zoveel mogelijk daar plaats vinden en hoeven vluchtelingen niet eerst de gevaarlijke tocht over de Middellandse zee te maken. Wie vervolgens recht heeft op asiel in Europa, wordt op een veilige manier gehaald. Nederland neemt het eerlijke deel aan vluchtelingen op. Wij willen dat de opvang van vluchtelingen in de regio menselijk en conform de internationale standaarden is. De asielprocedure moet zorgvuldig, eerlijk en snel zijn.

Economische migranten wiens asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten terug naar het land van herkomst. Nu zijn er duizenden mensen in Nederland die geen recht hebben op asiel, maar niet terug gaan. De SP vindt dat het kabinet veel steviger in moet zetten op afspraken met de landen van herkomst om deze mensen terug te nemen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Zondag vindt overleg plaats tussen Europese leiders over het immigratiebeleid. De Tweede Kamer steunde in meerderheid de eis van de SP dat áls het overleg leidt tot migratie-overeenkomsten, dat deze ter instemming voorgelegd moeten worden aan de Kamer, zodat wij deze afspraken kunnen toetsen aan onze voorwaarden.'

Betrokken SP'ers