Onderzoek SP: lange wachtlijsten opvanglocaties voor zwerfjongeren

De SP strijdt voor toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Maarten Hijink

Zwerfjongeren moeten lang wachten op een plek in de opvang en krijgen vervolgens te maken met lange doorlooptijden en gebrekkige nazorg. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP onder 19 opvanglocaties voor zwerfjongeren dat vandaag werd aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van VWS.

De verhalen die de 19 opvanglocaties vertellen aan de SP geven helaas geen reden voor blijdschap. Er zijn lange wachtlijsten, te weinig woningen om naar door te stromen en de nazorg moet veel beter. De SP riep daarom tijdens het debat over de Maatschappelijke Opvang de staatssecretaris op om snel voor verbetering te zorgen. Zo roept de SP de staatssecretaris op voor voldoende opvangplekken te zorgen, de overgang van 18- naar 18+ te verbeteren, meer betaalbare woningen te bouwen en de bijstandsuitkering voor jongeren te verhogen.

De situatie voor zwerfjongeren is zorgwekkend, zo stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink. ‘Op dit moment zijn zo’n 12.400 jongeren tussen de 18 en 30 jaar in Nederland dakloos en het aantal neemt de afgelopen jaar toe. Het gaat om jongeren die te maken hebben met meervoudige problemen, waaronder schulden, verslaving of problemen thuis. Het is onacceptabel als we de situatie voor deze jongeren niet kunnen verbeteren. Het kabinet kan daarbij niet alleen naar de gemeenten kijken. Veel problemen waar jongeren mee te maken krijgen - zoals het ontstaan van schulden en het gebrek aan woonruimte – zijn juist ontstaan door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren.’

Betrokken SP'ers