nieuws

Onderzoek Chroom-6 is begin van genoegdoening

Sadet Karabulut

‘Het rapport over het gebruik van Chroom-6 verf bij Defensie is een grote stap voorwaarts. Eindelijk krijgen de slachtoffers na vele jaren strijd erkenning. Defensie is nalatig geweest, zij wist van de mogelijke schadelijke gevolgen van het werken met giftige stoffen, maar deed niets.’ Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut in reactie op het vandaag verschenen rapport van het RIVM.

De aanbevelingen die het RIVM aan de regering doet, worden allemaal door staatssecretaris Visser van Defensie overgenomen. Waaronder een schadevergoeding voor de slachtoffers van het werken met Chroom-6. Werken met de giftige Chroom-6 verf heeft ernstige schade veroorzaakt aan de gezondheid van de werknemers. Als een gedupeerde wordt erkend, komt hij in aanmerking voor een schadevergoeding die kan oplopen tot 40.000 euro en die door stapeling met andere vergoedingen hoger kan uitvallen. Echter, niet alle ziekten en aandoeningen worden door het RIVM erkend.

Karabulut heeft nog veel vragen over de uitvoering van de aanbevelingen: ‘De erkenning van de verantwoordelijkheid en de schadevergoeding zijn stappen voorwaarts. Maar waarom maag- en neusholtekanker wel erkend worden en slokdarmkanker niet, is nog raadselachtig. Waarom het uitvallen van tanden niet erkend wordt, terwijl dat relatief veel voorkomt onder ex-werknemers, is gek. Waarom 40.000 euro een bovengrens is? Wij hebben nog veel vragen en zullen daarover in debat gaan met de regering.'

Vanaf nu gaat het anders en dat is hoog tijd volgens Karabulut: ‘De schadevergoeding moet ruimhartig zijn. De zaken moeten snel worden afgehandeld en niet bureaucratisch worden geremd. Er moet bovendien een onafhankelijk meldpunt komen voor nieuwe problemen en de veiligheid op andere plaatsen waar nog wel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt moet snel in orde worden gemaakt.’

Een grote groep (oud-)medewerkers van defensie zijn ziek geworden door het werken met gevaarlijke stoffen zoals PX-10, Chroom VI en verarmd uranium. De SP strijdt voor een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers