nieuws

Beckerman: 'Geen bezuiniging op de huurtoeslag'

'Het kabinet heeft de volgende aanval op huurders geplaatst,' zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. 'Na jaren van forse huurverhogingen, extra belastingen op sociale huren en lange wachtlijsten, hebben de coalitiepartijen afgesproken te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Dat is onacceptabel.' De SP heeft daarom samen met de PvdA een voorstel ingediend om de bezuiniging op de huurtoeslag te stoppen.

In het regeerakkoord was de bezuiniging op de huurtoeslag al aangekondigd. De regering maakt jaarlijks een nieuwe berekening om de hoogte van de huurtoeslag te bepalen. De laagste inkomens worden hierbij ontzien. Met de nieuwe berekening moeten huurders een groter deel van de huur zelf gaan betalen. Het Nibud heeft berekend dat de koopkracht van huurders achterblijft bij de koopkracht van huiseigenaren. Beckerman: 'Ongeveer 1,3 miljoen mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag worden benadeeld. De tweedeling tussen huurders tussen huiseigenaren moet juist worden verkleind en niet vergroot, zoals dit kabinet doet.'

De bezuiniging is op de Rijksbegroting in verhouding een klein bedrag, maar huurders voelen het zwaar in hun portemonnee. ‘Het is oneerlijk dat het kabinet miljarden aan belastingvoordeel geeft aan multinationals, maar de eigen huurders in de kou zet. Het benadelen van mensen met een smalle beurs en het bevoordelen van internationale bedrijven moet stoppen.’

De SP wil een radicaal ander overheidsbeleid voor de bouw- en woningmarkt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd, ongeacht het inkomen. Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers