nieuws

Kandidaatstelling verkiezingen Europees Parlement 2019

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 23 mei 2019 is de kandidatencommissie op zoek naar mensen die niet bang zijn om hard te werken en niet schrikken als iets ingewikkeld wordt. Naar mensen die complexe materie snel op kunnen nemen en om kunnen zetten in een standpunt. Mensen die handelingsperspectief zien voor de SP, zowel binnen als buiten het Europees Parlement. Die specialist én generalist tegelijk zijn. Mensen die oog hebben voor de korte en langere termijn.

Als Europarlementariër van de SP ben je een betrouwbare collega en werk je collegiaal samen met leden van jouw fractie. Met medewerkers bouw je aan standpunten en campagnes. Je werkt samen in de fractie van GUE/NGL (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links), in de partij en natuurlijk in de samenleving. Je kunt enthousiasmeren en stimuleren, maar ook goed luisteren. Als teamspeler stel je het belang van de partij boven je eigen profilering en portefeuille.

Een SP-Europarlementariër ziet de hele samenleving als werkterrein, niet alleen de vierkante kilometers in Brussel en Straatsburg. Daarom ben je veel in Nederland, waar je met mensen bouwt aan een samenleving die uitgaat van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Je bent lid van de SP en zichtbaar binnen en buiten in de partij. Je weet goed om te gaan met de media en bent met anderen belangrijk voor ons internationale profiel. Uiteraard kun je het SP-gedachtengoed en de SP-standpunten overbrengen en onderschrijf je de afdrachtregeling.

Herken jij je in bovenstaande beschrijving? Stuur dan je motivatie met cv voor 15 augustus 2018 naar Paul Ulenbelt, voorzitter van de kandidatencommissie: SP-kandidatencommissie Europees Parlement, Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of per e-mail via epkandidatencommissie@sp.nl Via dat e-mailadres is ook het profiel van kandidaten op te vragen.

Procedure

De kandidatencommissie zal spreken met alle kandidaten en een conceptlijst samenstellen. Deze wordt, na goedkeuring van het Partijbestuur, eind november openbaar en besproken in de afdelingen en tijdens regioconferenties. Uiteindelijk stelt de partijraad op 23 februari 2019 de kandidatenlijst vast.

Iemand mag zich tegenkandidaat stellen als hij of zij zich heeft gemeld bij de kandidatencommissie voor 15 augustus, maar niet op de conceptlijst is komen te staan. Ook is het mogelijk om een voorstel in te dienen om een kandidaat – die zich voor 15 augustus gemeld heeft – op een hogere of lagere plaats op de lijst te zetten. In dat geval dient het voorstel vergezeld te gaan van een instemmingsverklaring van de voorgestelde kandidaat. In beide gevallen geldt dat het voorstel van vervanging (tegenkandidatuur) of ruilen van positie van twee kandidaten, wordt voorgelegd aan de partijraad.

Om op de kandidatenlijst te kunnen komen, of om je tegen iemand anders te kandideren, is het nodig dat er minimaal 50 leden steun geven aan je kandidatuur. Dit kan ook een SP-afdeling zijn.

In de kandidatencommissie zitten

Hans Boerwinkel (lid partijbestuur en fractievoorzitter Doetinchem), Theo Coskun (afdelingsvoorzitter Rotterdam en voormalig raadslid), Rosita van Gijlswijk (lid partijbestuur en raadslid Groningen), Laurens Ivens (wethouder Amsterdam), Ron Meyer (partijvoorzitter en fractievoorzitter Heerlen), Femke Reudler Talsma (medewerker Europese fractie), Lian Veenstra (regiovertegenwoordiger Groningen) en Paul Ulenbelt (voormalig Tweede Kamerlid).