Geweld tegen Gaza schreeuwt om een veroordeling

Palestina (foto: Rusty Stewart, CC by-nc-nd/2.0)

Terwijl hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem gisteren de opening van de Amerikaanse ambassade in die stad bijwoonden, richtte het Israëlische leger een bloedbad aan in de Gazastrook. Volgens de laatste berichten zijn er 58 doden en 2700 gewonden, allemaal aan Palestijnse zijde.
 
Mensenrechtenorganisaties veroordelen het Israëlische optreden. Amnesty International stelt klip en klaar dat excessief geweld is ingezet. Het is ongehoord dat sluipschutters vreedzame demonstranten neerschieten. Alles wijst erop, aldus de mensenrechtenorganisatie, dat oorlogsmisdaden zijn begaan.
 
Het was niet de eerste keer dat Israël lak heeft aan het internationaal recht en terreur zaait tegen de Palestijnen. In zes weken tijd zijn in de Gazastrook al meer dan honderd doden gevallen en zo'n twaalfduizend gewonden.

Sadet Karabulut

SP-Kamerlid Karabulut vindt dat de internationale gemeenschap het geweld moet veroordelen en er sancties tegen Israël ingesteld moeten worden. Karabulut: 'Als dat niet gebeurt, wordt Israël wederom geen strobreed in de weg gelegd een volgende keer opnieuw wreedheden te begaan.'
 
Later vandaag komt de Veiligheidsraad van de VN bijeen, waar Nederland dit jaar ook zitting in heeft, om het geweld in de Gazastrook te bespreken. Karabulut: 'Minister Blok van Buitenlandse Zaken moet deze kans aangrijpen om het disproportionele Israëlische geweld in duidelijke bewoordingen te veroordelen en op te roepen tot een internationaal wapenembargo tegen Israël. In eigen land moet de Israëlische ambassadeur worden ontboden voor een stevig gesprek.'
 
Israël viert vandaag zijn zeventigste verjaardag. Voor de Palestijnen, die deze dag herinneren als de Nakba, de catastrofe, is dat allerminst reden voor feest. Hun land is namelijk al die tijd bezet. Dat gaat gepaard met grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Alleen als aan die bezetting en de uitbreiding van illegale nederzettingen in Palestijns gebied een einde komt, is er perspectief op vrede. Daar moet alle inzet op gericht zijn.

Betrokken SP'ers