SP: Stel een maximum aan de buitensporige salarissen van bankiers

'De ING Bank wilde het salaris van de bestuurder verhogen met maar liefst 50 procent, tot ruim 3 miljoen euro. Vriend en vijand zijn het erover eens dat het niet past dat de banken zulke buitensporige beloningen hanteren. De minister zoekt nu naar mogelijkheden om beloningen aan te pakken als het misgaat, maar het is veel beter als we kunnen voorkómen dat het misgaat', aldus SP-Kamerlid Renske Leijten. Tijdens het debat van vanmiddag over de beloning bij ING pleit zij ervoor om bankiers onder de Wet Normering Topinkomens te laten vallen.

Toen begin maart de ING Bank aankondigde dat ze de beloning van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft wilden verhogen, volgde een storm van maatschappelijk en politiek protest. Daarop besloot de Raad van Commissarissen van de ING om het voorstel niet voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Leijten: 'Dat betekent dus niet dat het voorstel is ingetrokken. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Van der Veer zei tijdens een gesprek in de Tweede Kamer heel duidelijk dat de Commissarissen nog altijd uitgaan van 3 miljoen. Nu blijkt dat de ING er echt niets van heeft geleerd, moet de politiek gewoon helder maken dat niet alleen nu maar ook in de toekomst 3 miljoen een totaal wereldvreemd voorstel is.'

Via de wet normering topinkomens wordt voor de publieke en semipublieke sector geregeld dat er maximale beloningen zijn, tot ongeveer de hoogte van het salaris van een Minister. Leijten: 'Het ministersalaris geldt in de zorg en bij woningbouwcorporaties. Maar ook voor zorgverzekeraars is een maximum vastgelegd.

De SP stelt voor banken ook een maximum salaris aan te houden, omdat duidelijk is dat banken altijd gered zullen worden door de overheid als zij failliet gaan..

Steun je dit ook? Doe mee!

Betrokken SP'ers