nieuws

Kamer steunt SP: Onderzoek naar risico’s van purschuim voor bewoners

De Tweede Kamer heeft een voorstel gesteund van SP- Kamerleden Sandra Beckerman en Bart van Kent om de Gezondheidsraad te verzoeken een onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s en gevaren voor de gezondheid voor bewoners in huizen die geïsoleerd zijn met gespoten purschuim. Beckerman: ‘Het is al jaren bekend dat werken met purschuim niet gezond is. Er bestaan regels en protocollen hoe medewerkers zich ertegen moeten beschermen. Ook zijn er al jaren klachten van bewoners. Sommige artsen erkennen de klachten, andere niet. Het is tijd dat eindelijk eens duidelijk wordt of purschuim nu wel of niet schadelijk is voor bewoners.’

Op dit moment is de Gezondheidsraad bezig om met een norm te komen voor bouwvakkers en andere werknemers die purschuim hanteren. ‘Dit is een goed moment om daarbij aan te haken. Bewoners hebben recht op duidelijkheid, zoals bouwvakkers dat ook hebben.’

Al in 2016 constateerden artsen dat over purschuim, gebruikt als isolatie in woningen en de bijwerkingen daarvan op installateurs en bewoners weinig informatie is. Sommige bewoners klagen over hun luchtwegen en hebben huidirritaties. Ook internationaal gezien worden risico’s van purschuim onderkend. Op verzoek van Duitsland is purschuim een kandidaat om dit jaar op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van de EU te komen en de Verenigde Staten kennen strenge voorschriften voor het gebruik van purschuim in woningen.

Betrokken SP'ers