Uitspraak EHvJ begin van het einde voor ISDS

CETA-demonstratie in Amsterdam
CETA-demonstratie in Amsterdam

“Dit is het begin van het einde voor ISDS”, stelt SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur, naar aanleiding van de claim van Achmea tegen de Slowaakse regering die het Europese Hof van Justitie (EHvJ) vandaag onderuit haalde. De uitspraak zet de arbitrageparagrafen in circa 200 bilaterale investeringsverdragen tussen EU-lidstaten op de helling, maar het is ook een steuntje in de rug voor de strijd die de SP al jaren voert tegen arbitrageparagrafen in de handelsverdragen die de EU bezig is af te sluiten.

De Achmea-zaak is een schoolvoorbeeld van pijnlijke arbitragezaken. Na een aanvankelijke liberalisering van de zorgverzekeringsmarkt in 2004, heeft de Slowaakse regering die liberalisering in 2006 weer gedeeltelijk teruggedraaid, met name de winstuitkering uit zorgverzekeringsbedrijven.  Achmea heeft dat democratische besluit aangevochten voor een arbitragepanel, en gelijk gekregen. Het Europese Hof van Justitie maakt vandaag gehakt van dat besluit, en stelt met nadruk dat deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere rechtbanken.

Anne-Marie Mineur: “Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de bilaterale investeringsverdragen die Nederland nog heeft, en het maakt me nog benieuwder naar de uitspraak van het Europese Hof over het handelsverdrag dat de Europese Unie vorig jaar heeft afgesloten met Canada, CETA. België heeft het Hof gevraagd om ook daarnaar te kijken. We hebben altijd gesteld dat ISDS in strijd is met het Europese recht, en we voelen ons gesteund door deze uitspraak.”

Betrokken SP'ers