nieuws

Succes SP: Registratieplicht voor aanbieders van jeugdzorg

Nine

De Tweede Kamer steunt een motie van de SP voor meer controle op de aanbieders van jeugdzorg. Het is een langgekoesterde wens van SP-Kamerlid Nine Kooiman om  tot een registratieplicht te komen voor nieuwe en bestaande (particuliere) aanbieders van deze zorg. Kooiman: ‘Het toezicht op de jeugdzorg ontbreekt. Iedereen kan een mooie website maken met een prachtig zorgaanbod voor jongeren, maar vaak is onduidelijk of zij dat ook kunnen leveren. Met als gevolg dat ouders kunnen vallen voor een mooi verhaal, maar mogelijk met desastreuze gevolgen voor jongeren. Met een dergelijke plicht kan toezicht worden verbeterd en wantoestanden in de jeugdzorg worden voorkomen.’

Door de invoering van een registratieplicht wordt het voor gemeentes eenvoudiger om toezicht uit te oefenen. Dit geldt ook voor particuliere jeugdzorginstellingen waarmee gemeenten niet altijd contracten hebben afgesloten, maar die ook zorg aanbieden. Kooiman is blij met de steun: ‘Het is al jaren een wens van de SP, maar bijvoorbeeld ook van de Inspectie Jeugdzorg, om te komen tot deze verplichting. Ik ben erg blij dat minister De Jonge én een meerderheid van de Tweede Kamer het belang hiervan nu ook inzien.’

Betrokken SP'ers