nieuws

De Jong: echte onderzoek naar schimmige benoeming Selmayr gaat nu beginnen

Foto: Europees Parlement

Na afloop van het debat over de schimmige benoeming van Martin Selmayr tot Secretaris-Generaal van de Europese Commissie is SP-EuroparlementariĆ«r Dennis de Jong redelijk tevreden: ´Het Europees Parlement heeft vrijwel unaniem ingestemd met het voorstel dat ik samen met de Groenen deed om de Begrotingscontrolecommissie van het EP op te dragen een uitvoerig onderzoek te doen naar de benoemingsprocedure. De informatie die de Commissie tijdens het debat zelf via Eurocommissaris Oettinger leverde, was ver beneden de maat. Geen enkele vraag werd beantwoord. Maar door de grote druk vanuit het EP was hij wel gedwongen volledige medewerking toe te zeggen aan het onderzoek. Ik slijp de messen al, want als woordvoerder begrotingscontrole voor mijn groep ga ik zelf actief aan het onderzoek deelnemen´.

De Commissie Juncker heeft nog steeds geen antwoord gegeven op vragen die eerst vanuit de media en vandaag ook vanuit het EP kwamen over de flitsbenoeming van Selmayr. De Jong: ´De Commissie Juncker lijkt niet te beseffen dat ze met vuur speelt. Door te blijven volhouden dat bij de benoeming alle regels gevolgd zijn, toont ze haar arrogantie. De hele zaak stinkt: hoe kan het anders dat er voor Selmayr´s benoeming tot adjunct SG geen tegenkandidaten waren, er geen open procedure was, en zijn bevordering tot SG vervolgens in een paar minuten gepiept was. Zelfs Eurocommissarissen verklaarden verbaasd te zijn, hoewel ze wel allemaal met de benoeming instemden. Ook het vertrek via voortijdige pensionering van de vorige SG, de Nederlander Italianer, kwam volstrekt onverwachts en was bewust geheim gehouden´.

Als de Commissie dit niet goed aanpakt, kunnen de gevolgen groot zijn. De Jong: ´In 1999 moest de Commissie Santer opstappen, ook al na integriteitskwesties. Juncker heeft hier niets van geleerd: hij denkt er met een arrogante houding mee weg te komen, maar dat zal niet lukken. Als we tijdens het onderzoek merken dat de Commissie ondanks alle beloften informatie achterhoudt, zal ik niet aarzelen via mijn groep een motie van wantrouwen in te dienen. Vandaag merkte is dat veel collega´s van links tot rechts de arrogantie ook beu zijn. Het worden spannende weken´.

Betrokken SP'ers