nieuws

SP: De Brusselse bubbelaars blijven geld verspillen

Foto: Inyucho (https://www.flickr.com/photos/inyucho/) (CC BY 2.0)

Vandaag stemde de meerderheid van de Europarlementariërs ervoor de 73 zetels die bij een Brexit vrijkomen, niet allemaal in te leveren. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Het was een bizarre vertoning. Het EP wil altijd alleen maar meer. Nu was er een kans om te bezuinigen, maar het EP laat die liggen. Volgens de meerderheid moeten 27 van de vrijkomende zetels gebruikt worden voor een herverdeling tussen de lidstaten. Zo zou Nederland er drie zetels bij kunnen krijgen en van 26 naar 29 zetels gaan. Dat lijkt misschien aantrekkelijk, maar een evenwichtiger verdeling was ook bij een kleiner aantal Europarlementariërs mogelijk geweest. Het EP laat hiermee zien maling te hebben aan wat er leeft in de samenleving: nationaal moet op last van de Europese Unie al jaren bezuinigd worden, het EP wil alleen maar meer. Een grotere kloof tussen burger en EP is niet denkbaar´.

In 2014 werden er voor het eerst debatten georganiseerd tussen kandidaten die Europese politieke partijen naar voren hadden geschoven voor de post van voorzitter van de Europese Commissie, de zogeheten Spitzenkandidaten. SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: ´Als je mensen een inkijkje wilt geven in de Europese bubble, moet je, zoals in 2014 gebeurde, ´Spitzenkandidaten´ als Juncker en Schulz met elkaar in debat laten gaan. De debatten waren oersaai, en er waren nauwelijks kijkers. Dat is ook logisch want de meeste kandidaten waren uiteindelijk voor een superstaat waarbij de lidstaten fungeren als deelstaten. Het is jammer dat een meerderheid van het EP vasthoudt aan dit circus. Een echt debat over de toekomst van de EU voer je met nationale partijen die dichterbij de mensen staan. Als SP´ers vertegenwoordigen we daarbij met kracht de 90% die er in de afgelopen jaren alleen maar op achteruit gegaan zijn en die helemaal niets moeten hebben van de Junckers en andere Brusselse bubbelaars´.

Betrokken SP'ers