nieuws

Kamer steunt SP: tijdelijke huurcontracten meer bescherming

Een voorstel van de SP om huurders met een tijdelijk huurcontract meer huurprijsbescherming te geven is aangenomen door de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Het vorige kabinet heeft meer tijdelijke huurcontracten mogelijk gemaakt en daarmee de rechten voor huurders verminderd. Huurders kunnen namelijk bij de Huurcommissie hun huurprijs laten controleren, maar dit geldt niet voor huurders op een tijdelijk contract. Dat is niet eerlijk en moet worden gelijk getrokken. Vandaag is daar een eerste stap toe gezet.'

Voor verschillende tijdelijke huurcontracten gelden nu verschillende regels bij de Huurcommissie. Zo kunnen huurders  met een huurcontract voor twee jaar alleen in de eerste zes maanden naar de Huurcommissie. Huurders met een contract ‘naar zijn aard voor korte duur’ kunnen helemaal niet bij de Huurcommissie terecht. Beckerman: 'De huurprijsbescherming voor tijdelijke huurcontracten moet worden gelijk gesteld en worden verbeterd. Ik ben blij dat een meerderheid in de Kamer dat met mij eens is.'

Betrokken SP'ers