SP wijst EU-Japanakkoord JEFTA af

De SP is verontrust over het handelsverdrag dat de EU vandaag heeft afgesloten met Japan. Japan ondermijnt de internationale afspraken over illegale houtkap en walvisvangst. Daarnaast zijn er zorgen over de bescherming van data van burgers. De nationale parlementen zullen zich bovendien niet over het verdrag mogen uitspreken.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur heeft grote bezwaren tegen meerdere aspecten van het verdrag: 'Japan en de EU gaan hun nationale regels harmoniseren, waarbij het bedrijfsleven actief betrokken wordt en haar zegje mag doen. Dat gebeurt achter gesloten deuren, buiten de waarneming en controle van parlement en publiek. Japan is een land dat nog steeds jaagt op walvissen en illegaal hout importeert uit buurlanden, tegen internationale afspraken in. Er wordt daarnaast een blanco cheque afgegeven voor toekomstige afspraken tussen de handelspartners over persoonsdata, terwijl de bescherming van data in Japan veel minder sterk is.'

Mineur verzet zich tegen de hausse aan handelsverdragen die de Europese Commissie met grote haast probeert af te sluiten: 'Het is duidelijk dat er grote zorgen leven onder de bevolking over dit soort verdragen, maar het enige dat de Commissie doet, is de besluitvorming weghalen bij de parlementen die het dichtst bij de bevolking staan: de nationale parlementen. Dit is in de eerste plaats een verdrag voor multinationals. We hebben een radicale koerswijziging nodig, en een eerlijke handelsagenda die mens, dier en milieu ten goede komt.'

Betrokken SP'ers