nieuws

Postbezorgers verdienen goede arbeidsomstandigheden

Maarten Hijink

Mede door de jarenlange inzet van de SP heeft de regering in december 2017 aangekondigd dat postbedrijven zich per 1 januari aan de wet moeten houden en 80% van hun postbezorgers in dienst moeten nemen. Daarmee wordt eindelijk een einde gemaakt aan de praktijk waarin duizenden postbezorgers in Nederland met stukloon moeten werken. Postbedrijven die na 1 januari 2018 niet 80% van hun bezorgers in dienst hebben zijn in overtreding en kunnen forse boetes tegemoet zien.

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bovendien een motie van SP-Kamerlid Maarten Hijink aangenomen die ervoor zorgt dat het komende jaar ook wordt onderzocht of de post weer in publieke handen kan komen. Hijink: ‘Het is van de zotte dat elke dag minimaal twee bezorgers aan je deur komen. Er is steeds minder brievenpost, maar er zijn steeds meer bezorgers van verschillende bedrijven. Dat kan alleen maar uit als deze bezorgers ook steeds minder verdienen. Zo wordt een goede baan in de post een bungelbaan. Als we het werk van de grote postbedrijven bundelen dan kun je postbezorgers weer een volwaardige baan geven.’

De SP heeft zich jarenlang ingezet om de positie van postbodes en –bezorgers te verbeteren. Via 'Red de postbode' werd vanaf de liberalisering van de postmarkt in 2009 gevochten voor het behoud van de postbode en daarmee van de arbeidsvoorwaarden die onder druk kwamen te staan omdat concurrenten met veel slechtere voorwaarden gingen werken. Nederland blijkt ook nog eens het braafste jongetje van de Europese klas te zijn. In de meeste andere Europese landen is er maar één postbedrijf en is het postbedrijf eigendom van de overheid. Alleen Nederland en een paar andere landen, waaronder Engeland, hebben hun postmarkt geliberaliseerd én afstand gedaan van hun staatspostbedrijf.

Nu is het van belang dat er wordt gezorgd voor een postsector waarin de bezorgers én de voorbereiders, de sorteerders, het aanzien krijgen dat ze verdienen zodat de post op een goede manier in stand blijft. Hijink: ‘De post is een belangrijke maatschappelijke voorziening. We willen nog jaren post kunnen vesturen van Scheveningen tot Schiermonnikoog. Dat gaat de markt niet regelen.  Als samenleving moeten we er dus voor kiezen om dat te waarborgen en dat betekent dat we ook de discussie moeten voeren om van de post weer een publieke dienst te maken.’

Postbodes

Red de postbode

In 2009 startte Sharon Gesthuizen, toenmalig Tweede Kamerlid voor de SP, ‘Red de Postbode’ op omdat 11.000 postbodes op straat dreigden te worden gezet door PostNL en vakbonden nauwelijks in beweging kwamen.

De Rijksoverheid besloot tegelijkertijd met de liberalisering veel post via Sandd te versturen, een bedrijf dat op dat moment alle bezorgers via stukloon betaalde en daarmee ver onder het minimumloon zat. Vele demonstraties volgden, waaronder in 2010 toen ruim 10.000 postbodes en –bezorgers staakten bij het hoofdkantoor van PostNL, toen TNT Post.

Een groot deel van de maatregelen gingen mede hierdoor van tafel en de postbodes die wilden blijven konden dat doen onder hun oude arbeidsvoorwaarden. Sindsdien heeft de SP gestreden om ervoor te zorgen dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoals die in de postsector plaatsvindt wordt teruggedrongen. Zonder hard overheidsingrijpen blijkt dat ‘vrije jongens’ als Sandd geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden.

Betrokken SP'ers