nieuws

Futselaar: Stel volksgezondheid boven economisch belang veeteelt

Provincies en gemeentes zouden meer mogelijkheden moeten hebben om het aantal dieren te beperken als de volksgezondheid in gevaar komt. Dat vindt SP-Kamerlid Frank Futselaar. ‘Steeds meer onderzoeken laten zien dat in gebieden met veel megastallen er meer mensen ziek worden. Momenteel spelen deze problemen vooral in Oost-Brabant en de Gelderse Vallei, beide gebieden met veel vee. Het nieuwe kabinet is niet van plan om hier iets aan te doen. De economische belangen staan voorop en de volksgezondheid komt in gevaar.’

Tijdens Rutte-II werd er al een wet voorbereid die provincies en gemeentes deze mogelijkheden gaf, maar het nieuwe kabinet besloot de wet terug te trekken. Futselaar neemt daarom nu zelf het initiatief. ‘De provincie Brabant staat nog steeds te springen om deze wet. Maar ook veel gemeentes geven aan dat ze meer  willen doen om hun inwoners te beschermen tegen de risico’s. Als het kabinet niet wil ingrijpen, zal de Tweede Kamer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Betrokken SP'ers