nieuws

Van Dijk: Nu geen uitzettingen naar Afghanistan

Jasper van Dijk

Vanwege de extreme onveiligheid moet er voorlopig een stop komen op het uitzetten van vluchtelingen naar Afghanistan. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk die op woensdag een petitie in ontvangst neemt van de 18-jarige Afghaan Haroon Rezaie.

Twee jaar geleden sloegen Haroon en zijn gezin op de vlucht voor de Taliban. Sindsdien woont Haroon in Maastricht, gaat daar naar school en spreekt inmiddels goed Nederlands. Binnen anderhalve week verzamelde hij 16.000 handtekeningen voor zijn petitie.

De regering bestempelt Afghanistan als veilig land en wil daarom Haroon en zijn gezin uitzetten. Van Dijk: 'Dat is tamelijk bizar, gezien de extreme onveiligheid aldaar. De Verenigde Naties stelt onverholen dat Afghanistan een land in oorlog is. Duitsland is gestopt met het uitzetten van mensen naar Afghanistan. Amnesty Internationaal publiceerde een rapport over het toegenomen geweld en pleit voor het stopzetten van uitzettingen. Vorig jaar alleen al ontvluchtten 600.000 mensen Afghanistan.'

Bij terugkeer is Haroon zijn leven niet zeker. Ondertussen werkt de Nederlandse regering aan een nieuw ambtsbericht over Afghanistan, een document dat bepaalt of een land veilig is of niet. Intussen gaat de regering wel door met het uitzetten van mensen. De SP zal in het begrotingsdebat over asiel pleiten voor een uitzetstop naar Afghanistan zolang dit nieuwe beleid er nog niet is.

Betrokken SP'ers