nieuws

Trots op onze Solidariteitsregeling

We zijn er trots op dat onze volksvertegenwoordigers niet actief zijn voor het geld. We koesteren dat we onze eigen broek ophouden en zo onze onafhankelijkheid behouden. We investeren in onze idealen met tientallen hulpdiensten en honderden acties voor betere buurten.

Nadat ex-minister Plasterk zich meende te moeten bemoeien met onze Solidariteitsregeling is er ook in de media veel over verschenen. Soms was deze berichtgeving correct en beschouwelijk. Soms bezijden de waarheid. Zo schreef Trouw op 1 november in het hoofdredactioneel commentaar dat er afspraken zouden bestaan tussen de SP en de belastingdienst over de Solidariteitsregeling van de SP. In het commentaar werd de indruk gewekt dat de SP een aparte deal met de belastingdienst heeft gesloten en dat de belastingbetaler via de giftenaftrek meebetaalt aan de SP. Dit is aantoonbaar onwaar. Trouw heeft vrijdag excuses gemaakt en een rectificatie geplaatst. Daar zijn we blij mee.

Onze Solidariteitsregeling is onze trots. Daar doen wij niet geheimzinnig over. Eenieder die alles wil lezen kan dat hier doen. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar. Zodat misverstanden en onjuistheden voorkomen kunnen worden.