nieuws

Nederland onveiliger sinds invoering Nationale Politie

Bij de invoering van de Nationale Politie, nu bijna vijf jaar geleden, deed de minister de belofte dat de politie beter haar werk zou kunnen doen en ons land veiliger zou worden. Die beloften zijn niet waargemaakt, zo blijkt uit een enquête van de SP onder ruim 1.600 politieagenten. 85 procent van de agenten zegt dat de kwaliteit van het politiewerk minder is geworden; 80 procent vindt dat de politie minder efficiënt is geworden; 60 procent van de politiemensen meent dat Nederland door de invoering van de Nationale Politie minder veilig is geworden. De ICT is niet op orde, agenten krijgen te weinig training, zij kunnen zelfs niet altijd over een voertuig beschikken als dat nodig is. Agenten zien een groot gebrek aan capaciteit, vinden het onverantwoord dat zoveel bureaus worden gesloten en hebben last van overbodige bureaucratie.

SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'Mensen moeten op de politie kunnen rekenen als dat nodig is. Politieagenten geven zelf aan dat werk blijft liggen, omdat ze de mensen en de middelen niet hebben. Dit rapport bevestigt opnieuw dat er een structureel probleem is bij de Nationale Politie. Het laat ook zien dat we niet kunnen vertrouwen op de cijfers van de regering en de Tweede Kamer zelf onderzoek moet doen naar de Nationale Politie.'

Enkele opmerkingen van agenten:

'Er liggen bij ons 120 zaken op de plank met een verdachte erin. Hier is geen capaciteit voor.'

'Veel te veel bureaucratie. Ik moet van de politiek ieder gesprek over inwoners uit mijn wijken vastleggen in het systeem. Ben vooral aan het typen in plaats van in de wijken. Verder zijn er te weinig blauwe collega's waardoor ik als wijkagent te veel in andere diensten wordt geplaatst.'

'Drie jaar geleden werd het werk gedaan door tien personen. Nu nog door drie. Wat moet ik meer zeggen...'

Eerder deze week werd bekend dat de politietop toekeek terwijl de Centrale Ondernemingsraad politiegeld over de balk smeet voor dure diners en feesten. Ook deze enquête bevestigt volgens Van Raak het beeld dat er veel mis is bij de politietop en het ministerie. 'De Nationale Politie is over de hoofden van de politieagenten ingevoerd. Bij de invoering van de nieuwe politie heeft de Tweede Kamer de eis gesteld dat de agenten meer bij de organisatie van de politie zouden worden betrokken en de politietop beter zou luisteren.'

Het volledige onderzoek is hier te lezen

Betrokken SP'ers