nieuws

Jaarverslag Europese Rekenkamer veel te rooskleurig

Foto: Transparency International (https://www.flickr.com/photos/transparencyinternationaleu/) (CC BY-NC-ND 2.0)

De Europese Rekenkamer heeft dit jaar voor het eerst geen afkeurend oordeel gegeven over de rekeningen van de Europese Unie. In een eerste reactie zet SP-Europarlementariër Dennis de Jong hier grote vraagtekens bij. De Jong: ´Minder fouten is natuurlijk prachtig nieuws, maar het klopt niet. Ik krijg het idee dat de Rekenkamer er alles aan gedaan heeft zaken zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Hoe kan het anders zijn dat de Commissie zelf in haar eigen jaarverslag kritischer is dan de Rekenkamer? Dat is nog nooit eerder gebeurd en het lijkt wel alsof de Rekenkamer het foutenpercentage bewust laag heeft willen houden.

´ Kritiek heeft De Jong onder meer over de berekening van het foutenpercentage van 3,1% dat vorig jaar nog op 3,8% lag: ´In een voetnoot tekent de Rekenkamer aan dat het werkelijke foutenpercentage op 5,1% zou liggen, als zij rekening gehouden had met €2,5 miljard aan betalingen die door de Commissie in strijd met Europese wetgeving zijn opgevoerd. Vorig jaar vond de Rekenkamer dit nog een probleem, maar dit jaar volstaat de Rekenkamer met een kleine voetnoot´.

Verder is opvallend dat voor het eerst in de geschiedenis op een aantal terreinen de Commissie zelf kritischer is dan de Rekenkamer. De Jong: ´De Commissie bericht dat er dit jaar bij 26% van de betalingen voorbehouden zijn gemaakt door de diensten. Dat was vorig jaar bij 21% het geval. Het gaat hier dus om betalingen waarvan nog uitgezocht moet worden of ze kloppen. Dan is het raar dat het foutenpercentage dit jaar zoveel lager ligt´.

De Jong: ´Meer specifiek zie je dit bij directe steun uit het Landbouwfonds. De Rekenkamer gaat ervan uit dat het foutenpercentage hier gedaald is van 2.2% naar 1.7%. De Commissie schrijft dat de toename van voorbehouden vooral te wijten is aan de steunverlening vanuit het Landbouwfonds, waarvoor de regels ingewikkelder zijn geworden. Dit wijst dus eerder op meer dan minder fouten in vergelijking met het jaar ervoor. Ook aan de ontvangstenkant zien we iets soortgelijks: De Rekenkamer ziet hier geen enkele fout, terwijl de Commissie aangeeft dat zij in verband met een fraudezaak voor de douanerechten die het VK moet afdragen, een algemeen voorbehoud heeft moeten maken. Het is heel goed dat de Commissie hier transparant is, maar ik lees hier niets over in het Jaarverslag van de Rekenkamer´.

Betrokken SP'ers