nieuws

Gezocht: Kandidaten voor het SP-partijbestuur

Op het XXIII congres op 20 januari 2018 zal de SP een nieuw partijbestuur kiezen. Ieder SP-lid kan zich tussen 28 september en 20 oktober kandideren voor een plaats in het partijbestuur, door een motivatiebrief te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Voor het eerst kunnen alle SP-leden op afdelingsbijeenkomsten (die tussen 3 en 10 januari 2018 plaatsvinden) een stem uitbrengen voor het nieuwe bestuur. 

Het SP-partijbestuur telt 36 leden. De voorzitter en algemeen secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 20 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. Op SPnet zijn de functieprofielen te vinden voor de nieuwe bestuursleden.De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties van 2 december. 

De kandidatencommissie zal met alle kandidaten in gesprek gaan en vervolgens een voordracht presenteren. Als u meer informatie wil, kunt u een mail sturen naar: kandidatencommissie@sp.nl