nieuws

Europese Commissie schiet zichzelf in de voet met nieuwe asielvoorstellen

Vandaag presenteerde de Europese Commissie nieuwe voorstellen voor een ‘effectiever en eerlijker EU beleid’ voor asiel en migratie. Volgens SP-Europarlementariër Dennis de Jong werken de verschillende plannen elkaar tegen. De Jong: ‘Aan de ene kant wordt er eindelijk werk gemaakt van een effectief en humaan terugkeerbeleid, iets dat essentieel is voor het behoud van voldoende draagvlak onder de bevolking voor het opvangen van vluchtelingen in hun buurt, en wordt er meer geïnvesteerd in hervestiging vanuit de regio en de ontwikkeling van Afrika. Maar tegelijkertijd zet de Commissie de deur wijd open voor economische migranten. Terwijl daarmee enkel de belangen van de werkgevers die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten gediend worden. Hiermee schiet de Commissie zichzelf in de voet.’

Tegelijk met de plannen voor hervestiging presenteerde de Commissie ook plannen voor legale economische migratie. Naast de Europese Blue Card zou het ook voor de private sector mogelijk moeten worden om migranten te sponsoren en naar de EU te halen. De Jong is hier niet blij mee:’ Als we nu werk voor laaggeschoolden open gaan stellen voor migranten van buiten de EU dan levert dit alleen maar spanningen op. Daar zit helemaal niemand op te wachten. De werkgevers zullen het prachtig vinden, maar dit voorstel kan wat mij betreft de prullenbak in.’

De Europese Commissie wil dat de Europese lidstaten de komende twee jaar minimaal 50.000 door de VN aan te wijzen vluchtelingen uit de kampen hervestigen op hun grondgebied. De Commissie hoopt de lidstaten daarvoor te verleiden met geld. De Jong:’ De vraag is of dit de oplossing is. Willen Oost-Europese lidstaten nu dan wel mensen opvangen als ze er 10.000 euro per vluchteling voor krijgen? En wat gebeurt er met de grote categorie vluchtelingen die wel de kracht en middelen heeft om niet naar zo’n kamp te gaan maar door te reizen of op een bootje te stappen? Zij vallen waarschijnlijk niet onder de criteria voor hervestiging en daarmee tussen wal en schip. Daarom blijft ons eerder aan Timmermans aangeboden plan voor Europese asielzoekerscentra aan de buitengrenzen van de EU nog steeds hard nodig.’

Betrokken SP'ers