nieuws

Marijnissen: 'Nieuwe kabinet moet leren van mislukte bezuiniging ouderenzorg'

Vandaag verschenen in het Algemeen Dagblad en de Groene Amsterdammer de resultaten van een onderzoek naar de bezuinigingen op de ouderenzorg. De uitkomst van het onderzoek is dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren niet geleid hebben tot een besparing. Een groot deel van de ouderenzorg is afgebroken, maar omdat ouderen natuurlijk toch zorg nodig hebben, zijn de kosten van zorg op andere plekken gestegen. Voor SP-Kamerlid Lilian Marijnissen zijn de uitkomsten van dit onderzoek dan ook totaal geen verrassing: ‘Door deze bezuinigingen verloren tienduizenden zorgmedewerkers hun werk en nog veel meer ouderen hun zorg. Zij zijn dan ook de dupe van deze ondoordachte en onverantwoordelijke bezuiniging.’

Het afgelopen kabinet sloot de verzorgingshuizen, maar bezuinigde tegelijk ook flink op de zorg thuis, dat gaat volgens Marijnissen niet samen. ’Dit is een grote fout geweest. De SP heeft steeds gevraagd om de onderzoeken waaruit zou blijken dat dit verstandig is, maar het kabinet wilde deze nooit geven.’ Daarnaast heeft het kabinet de gemeenten voor veel meer onderdelen van de zorg verantwoordelijk gemaakt. ‘Ook dit is absoluut in de verkeerde volgorde gegaan. De gemeenten kregen namelijk direct ook minder geld voor dezelfde zorgtaken, waardoor veel mensen die zorg nodig hebben in de knel zijn gekomen. Als ouderen langer thuis kunnen en willen blijven wonen dan moet dit mogelijk zijn, maar dan moeten we dat eerst goed regelen. De SP wil graag kleine, toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt.’

Terwijl ouderen hun zorg verloren en zorgmedewerkers hun baan, was er één groep die volgens Marijnissen wel profiteerde van de massale bezuiniging op de ouderenzorg: de dure consultants. ‘Geld voor zorg, moet naar zorg. We moeten stoppen met de waanzinnige commercie, concurrentie en bureaucratie in de zorg. Op dit moment ontstaan in de zorg op verschillende plekken particuliere en soms commerciële initiatieven. Ook worden thuiszorgmedewerkers uit het buitenland gehaald om hier goedkoper te werken. Het is fijn dat deze ouderen toch de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar het is onverteerbaar dat ouderen die dit niet kunnen betalen op deze manier verstoken blijven van zorg.’

Marijnissen zal zo snel mogelijk een debat aanvragen over het onderzoek: ‘Het nieuw te formeren kabinet moet lering trekken uit dit onderzoek en mag niet verder gaan op de door de VVD en PvdA ingeslagen weg. We moeten juist investeren in een goede en menselijke ouderenzorg.’

Betrokken SP'ers