Roemer: Panamacommissie opvolgen door parlementaire enquête

SP-leider Emile Roemer vindt dat de parlementaire ondervragingscommissie over fiscale constructies een vervolg moet krijgen. De commissie kwam vandaag met een rapport na gesprekken onder ede met 27 deskundigen en betrokkenen. Roemer: ‘Nederland is een magneet voor bedrijven die schimmige belastingafspraken willen maken om zo minder winstbelasting te betalen. Daarnaast ligt er naar schatting 150 miljard euro aan Nederlands vermogen in belastingparadijzen geparkeerd. Nederland loopt daardoor jaarlijks 10 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Het is goed dat belastingontwijking en –ontduiking nu is onderzocht, maar als we het probleem echt concreet aan willen pakken moet er een parlementaire enquête gehouden worden.’

Jaarlijks stroomt er 4000 miljard euro van onder andere multinationals via de belasting- en trustsector door Nederland. Andere landen, waaronder ontwikkelingslanden, lopen zo ook belastinginkomsten mis. ‘Uit de verhoren rijst het beeld op van een zeer verweven sector waarbij de ene hand de andere hand voedt en zij elkaar schoonwassen. Iedereen zegt binnen de wet te opereren, maar  niemand voelt zich verantwoordelijk als deze praktijken leiden tot belastingontduiking of witwassen van crimineel geld. Door de schimmigheid blijft veel buiten het zicht van belastingdienst en andere toezichthouders. Dit is een zeer onwenselijke en dure situatie die kamerbreed moet worden aangepakt.’ 

Betrokken SP'ers