Een ondermijning van de democratie van hier tot Tokyo

Van Hier tot Tokio
Van Hier tot Tokio

De SP verzet zich fel tegen het handelsverdrag met Japan dat de Europese Commissie vandaag presenteert. SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur spreekt van een ondermijning van de democratie van hier tot Tokyo, en een bedreiging van arbeidsrechten, regels ter bescherming van klimaat en milieu en de democratische en transparante besluitvorming.

Mineur maakt zich vooral zorgen over het feit dat regelgeving in de toekomst moet worden voorgelegd aan de Japanse regering: “De Europese Commissie noemt dat samenwerking op het gebied van regelgeving, maar het komt er gewoon op neer dat wij niet meer zelf over ons eigen beleid gaan. Als ons landbouwbeleid of ons visserijbeleid invloed heeft op de handel met Japan, kan Japan daar voor gaan liggen. Wanneer heeft Nederland daar ‘ja’ tegen gezegd? Daar komt bij dat ook dit verdrag weer ook een hoop dingen op de helling zet waar generaties mensen in Nederland voor geknokt hebben: vakbondsrechten, milieubescherming en maatregelen ter bescherming van het klimaat. Dit is niet acceptabel.”

Mineur wijst er verder op dat er nooit een publiek debat over het verdrag heeft plaatsgevonden, dat het Europees Parlement alleen kennis heeft kunnen nemen van de Europese insteek in de onderhandelingen maar gebonden was aan geheimhouding, en dat burgers en maatschappelijke organisaties geheel in het ongewisse gelaten zijn. De wensen van het bedrijfsleven waren opnieuw de enig leidende inbreng.

 

Betrokken SP'ers