Succes SP: Tweede Kamer spreekt zich uit tegen Europees OM

Michiel van Nispen

De kogel is door de kerk. De Tweede Kamer heeft vandaag op initiatief van SP-Kamerlid Michiel van Nispen definitief niet ingestemd met de deelname van Nederland aan een Europees Openbaar Ministerie. Van Nispen: ‘Internationale samenwerking om fraude te bestrijden juich ik uiteraard toe. Onnodig zeggenschap weggeven over de prioriteiten van onder andere onze politie, keuren we af. Daarom is het heel goed nieuws dat een meerderheid van de Tweede Kamer opnieuw ons verzet tegen een Europees Openbaar Ministerie steunt.’

Vanaf het begin af aan heeft de SP gestreden tegen een Europees Openbaar Ministerie. Landen moeten zelf gaan over hun strafrecht, hun prioriteiten en de inzet van hun politie en OM. Van Nispen: ‘Het risico is bovendien levensgroot dat een Europees OM een opmaat is naar nog meer overdracht van bevoegdheden. Bijvoorbeeld doordat ze nog meer strafbare feiten kunnen opsporen en vervolgen. Wij willen dat nu werk gemaakt wordt van betere aanpak van fraude met Europees geld, bijvoorbeeld via internationale samenwerking en via het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).’

Betrokken SP'ers