nieuws

SP steunt leraren: verhoog salaris nu!

De stakende basisschoolleraren verdienen alle steun. Zij komen in actie voor een hoger, eerlijk loon en een lagere werkdruk. Meer dan terecht volgens SP-leider Emile Roemer. 'Al jaren wordt de liefde voor het mooie vak van juf of meester gebruikt om maar niks te veranderen aan de  werkdruk en het  inkomen. Basisschoolleraren doen ontzettend belangrijk werk. Zij moeten de ruimte krijgen om dit werk te doen én een eerlijke beloning. Heel goed dat juffen en meesters nu opeisen waar ze recht op hebben. Wij steunen ze in die strijd. Het is tijd dat het roer om gaat.'

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt volgende week voor om een eerste, belangrijke stap te zetten. Hij wil dat het kabinet 500 miljoen euro beschikbaar stelt om de laagste salarisschaal in het basisonderwijs te verhogen. 'Het onderwijs schreeuwt om concrete maatregelen. Het kabinet mag dan demissionair zijn, wij zijn dat niet. Met dit voorstel nemen we een belangrijke eerste stap in de verbetering van de positie van basisschoolleraren. En dat is hard nodig. Want het lerarentekort neemt hals over kop toe, en lang niet genoeg mensen kiezen voor het onderwijs. Jarenlang heeft de meerderheid van de politiek weggekeken van deze problemen. Nu moeten de eisen van de leraren serieus genomen worden.'

Betrokken SP'ers