'Ondersteuning voor mantelzorgers in heel Nederland goed regelen'

Waar je ook woont, in heel Nederland moeten mantelzorgers kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Daarom stelt SP-Kamerlid Lilian Marijnissen woensdag voor om mantelzorgondersteuning onder te brengen in het gemeentelijk basispakket. 'Afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de zorg. Werk dat eerder gedaan werd door professionele zorgverleners, moet nu gedaan worden door vrienden en familie. De druk op hen wordt steeds vaker onmenselijk hoog. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat vier op de tien mantelzorgers depressieve klachten heeft en bij één op de twintig leidt dit zelfs tot zelfmoordgedachten. We kunnen niet accepteren dat van onze mantelzorgers het onmogelijke wordt gevraagd. Daarom stellen wij voor om de ondersteuning voor elke mantelzorger goed te regelen.'

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. In elke gemeente is de mantelzorgondersteuning en waardering op dit moment echter anders ingericht. Het recht op goede ondersteuning is hierbij komen te vervallen en hierdoor is er sprake van willekeur. Daarom stelt de SP voor om het gemeentelijk basispakket, waar nu bijvoorbeeld al de vaccinaties in zitten, uit te breiden met mantelzorgondersteuning. Dan hebben alle mantelzorgers, in alle gemeenten, recht op ondersteuning: iemand die met je mee denkt, die advies kan geven en zaken uit handen kan nemen.

Marijnissen: 'De SP vindt dat we meer moeten doen om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Doordat verzorgingshuizen sluiten en ook op de dagbesteding flink is gekort, loopt de druk op onze 4 miljoen mantelzorgers flink op. Mensen blijven langer thuis wonen zonder dat de zorg en ondersteuning altijd goed geregeld is. Wij blijven dus strijden voor fatsoenlijke zorg voor iedereen die dat nodig heeft.’

Betrokken SP'ers