Leijten: onderzoek naar verspilling EU-geld mooie eerste stap

Dankzij twee aangenomen voorstellen van de SP wordt een onderzoek gestart naar de kosten van geld binnen de begroting van de Europese Unie. SP-Kamerlid Renske Leijten is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt: ‘Jaarlijks worden miljarden euro’s rondgepompt binnen de Europese Unie. Eerst moeten landen geld overmaken aan Brussel en daarna moeten ze hun best doen om een gedeelte terug te krijgen. Iedereen met een beetje verstand kan bedenken dat dit systeem tijdrovend en duur is. Het is heel goed dat nu wordt onderzocht om hoeveel geld dit precies gaat. Dan kunnen we deze verspilling daarna meteen stoppen.’

De Kamer steunde ook het voorstel om te berekenen wat de kosten zijn die lokale overheden maken om subsidies aan te vragen en te verantwoorden. Leijten: 'Naast het onderzoek naar de kosten van het subsidiebeleid van de EU, komen we nu ook te weten wat het onze lokale overheden eigenlijk aan inzet kost om een subsidie aangevraagd en verantwoord te krijgen.'

Elk jaar geeft de EU rond de 150 miljard euro uit.  De Europese Rekenkamer heeft die uitgaven echter nog nooit goedgekeurd, omdat er vragentekens zijn bij de rechtmatigheid van de besteding. 

Betrokken SP'ers