Handelsverdrag met Japan bedreigt democratie en duurzame economie

CETA-demonstratie Amsterdam

Het handelsverdrag waar de Europese Commissie over onderhandelt met Japan (JEFTA) geeft bedrijven alle ruimte om overheden aan te klagen als ze maatregelen nemen om mens en milieu te beschermen. Dat blijkt uit onderhandelingsdocumenten die Greenpeace vanavond naar buiten heeft gebracht.  In het verdrag staan ook – in tegenstelling tot eerder beloften – enkel boterzachte afspraken om duurzaamheid te bevorderen.

Volgens SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur heeft de Commissie weinig geleerd van de enorme kritiek op andere handelsverdragen, zoals TTIP en CETA. ‘Het  arbitragesysteem ISDS is weer terug van weggeweest, ondanks dat Eurocommissaris Malmström ons had bezworen dat ze zich de massale protesten ter harte had genomen. Het recht om zelf ons eigen beleid te mogen maken, zonder bang te hoeven zijn voor miljoenenclaims van buitenlandse bedrijven, wordt amper beschermd. Zelfs het Klimaatakkoord komt hiermee in gevaar.  Dit gaat regelrecht in tegen de opvattingen van het Europees Parlement, tegen de uitspraken van het Europese Hof over de betrokkenheid van de burgers bij deze besluitvorming, en het gaat zelfs in tegen het eigen handelsbeleid waar de Commissie vorig jaar nog goede sier mee maakte. Op deze manier zie ik TTIP ook wel weer op tafel komen.’

SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft mondelinge vragen aangemeld en een debat aangevraagd: ‘De afspraken in dit verdrag staan haaks op wat minister Ploumen de Tweede Kamer heeft toegezegd. Er zouden betere afspraken komen over duurzaamheid, die zijn er niet. Er zouden geen speciale rechtbanken meer komen waar bedrijven wél terecht kunnen maar burgers niet; die rechtbanken komen er toch. Ploumen wilde een ‘reset’ van het handelsbeleid, maar in dit verdrag wordt gekozen voor een feestwinkel voor grote bedrijven, ten koste van mensen en het milieu.’

Betrokken SP'ers