Eerste Kamer steunt SP: meer tijd voor goede beslissingen bij vergunningsaanvragen

Meta Meijer

SP-Eerste Kamerlid Meta Meijer is al tijden bezig met de nieuwe Omgevingswet. Dinsdag behaalde zij alvast een succes. Wij stelden haar daar een paar vragen over.

De Omgevingswet, dat klinkt heel vaag en groot. Waar is die wet voor?

De Omgevingswet is een grote wet waarin 26 wetten en heel veel andere regelingen zijn samengevoegd. Vorig jaar behandelden we al de vorm van de Omgevingswet en nu is ook  de inhoud van de wet bekend geworden. Volgend jaar zal de Kamer een eindoordeel geven over deze wet. De wet is oorspronkelijk bedoeld om de regels voor het aanvragen van vergunningen eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Zo moet je tot nu toe misschien wel meerdere vergunningen bij verschillende overheden aanvragen als je iets wilt. In de toekomst moet je dat bij maar één loket kunnen afhandelen.

Wat vindt de SP dan van die wet? 

De SP vindt de gedachte achter de Omgevingswet een goed idee. We willen al jaren dat de jungle aan loketten en vergunningen inzichtelijker wordt gemaakt. Maar er zitten toch ook nog behoorlijk wat mitsen en maren aan deze wet vast. Zo wil bijvoorbeeld de minister ook veel dingen versnellen en dat is niet altijd verstandig.

Waarom zou een snellere procedure dan niet verstandig zijn? 

Bijvoorbeeld wanneer er een vergunning aangevraagd wordt waardoor een vervuilende activiteit mogelijk wordt, dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan. Bewoners, die hier misschien wel last van krijgen, moeten  hier ook wat over te zeggen hebben. Overheden die een vergunning moeten verlenen, zoals een gemeente of een provincie, moet zorgvuldig de stappen doorlopen. Het SP-voorstel maakt mogelijk dat de overheid met de aanvrager van een vergunning kijkt hoeveel tijd, en dus welke procedure nodig is om een goed afgewogen besluit te nemen.

Dus dit is een mooi succes? 

Dit is vooral goed nieuws voor bewoners en voor gemeenteraden en Provinciale Staten. Bewoners zijn ervan verzekerd dat ze inspraak hebben.  Gemeentes en provincies krijgen een zware verantwoordelijkheid omdat de Rijksoverheid veel meer besluiten aan hen overlaat. Hen wordt meer tijd gegund om tot een goed besluit te komen. Dit voorkomt dat ongewenste maatregelen er zomaar doorheen gedrukt kunnen worden. Anders zal je zien dat de omgeving, juist dat waar het allemaal om te doen is, de dupe wordt.

Betrokken SP'ers