SP: biologische koeien zijn het slachtoffer van kortzichtig besluit

Meta Meijer

De Eerste Kamer aanvaardde vandaag de Wet grondgebonden groei van de melkveehouderij en de wijziging van de Fosfaatwet. De SP keurde de Wet grondgebonden groei van de melkveehouderij goed, maar stemde niet voor wijziging van de Fosfaatwet. Senator Meta Meijer: 'Dit is heel slecht nieuws voor allen die duurzame veehouderij een warm hart toedragen. Grondgebonden en biologische bedrijven  hadden een steun in de rug kunnen krijgen, maar dat heeft staatssecretaris Van Dam verzuimd. Een gemiste kans.' 

Door de gewijzigde wet komt er een stelsel met verhandelbare rechten, die in eerste instantie gratis door de overheid worden uitgegeven. Vervolgens mag er in die rechten gehandeld worden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf stopt. De SP heeft voorgesteld om een nationale fosfaatbank op te richten waarnaar de rechten terugvloeien wanneer een bedrijf wordt opgeheven. Die bank kan de rechten weer uitgeven, en hiermee de regie in handen nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld aan grondgebonden bedrijven, of aan boeren die de koeien in de wei laten lopen, toegekend worden. Daarnaast kan er rekening gehouden worden met de veedichtheid in een regio. Tenslotte is het  eenvoudiger om het stelsel op te heffen wanneer het, naar verwachting in 2023, overbodig wordt als er dan geen overschot aan fosfaat wordt uitgestoten. 

Dit jaar gaan er 160.000 koeien naar de slacht, waarvan een evenredig deel afkomstig is van biologische en grondgebonden bedrijven. Meijer: 'Dit is onterecht en druist regelrecht in tegen de doelen die wij ons, samen met de sector, gesteld hebben. Al sinds 2013 zeggen we dat de melkveehouderij verduurzaamd moet worden. Om nog dit jaar te voldoen aan Europese eisen, een forse verlaging van de uitstoot van fosfaten, moeten alle melkveehouders een aantal koeien laten slachten. Ook de bedrijven die geen bijdrage aan het overschot leveren, bijvoorbeeld omdat zij niet meer mest, en dus fosfaat produceren dan zij op hun grond kwijt kunnen. Met andere woorden: biologische en grondgebonden melkveehouderijen die part nog deel hebben aan het probleem, moeten nu wel bloeden voor de oplossing. Een kortzichtige en oneerlijke manier van doen waarvoor de koe geslachtofferd wordt.' 

Betrokken SP'ers