nieuws

Samen een vuist maken tegen heilloze plannen Europese Commissie voor wegvervoer

Al jaren probeert SP-Europarlementariër Dennis de Jong de Europese Commissie af te houden van plannen voor liberalisering van het binnenlands wegvervoer. Geconfronteerd met de verhalen van chauffeurs over uitbuiting en verdringing leek de huidige Eurocommissaris Vervoer, de Sloveense Violeta Bulc, overtuigd: er zouden maatregelen komen. De Europese vakbeweging heeft nu echter te horen gekregen dat Bulc toch weer wil gaan liberaliseren. Ze laat daarmee de Nederlandse chauffeurs volledig in de kou staan.

De Jong: ´Tijdens eerdere gesprekken die ik, samen met chauffeurs, met Eurocommissaris Bulc had, leek ze onder de indruk van de wantoestanden op en langs de weg. Ze zou werk maken van aanscherping van de cabotageregels en bestrijding van brievenbusmaatschappijen. Nu wil ze de rechten verder uithollen en de cabotageregels versoepelen. Kennelijk vindt Bulc de markt belangrijker dan de mensen. Hier mogen we haar niet mee laten wegkomen.´

Volgens de huidige cabotageregels mogen aansluitend aan een internationale rit binnen een periode van zeven dagen, drie binnenlandse ritten worden uitgevoerd. Bulc zou het aantal binnenlandse ritten willen uitbreiden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de Commissie daarbij niet langer het minimumloon van het gastland wil aanhouden, maar het loon van het thuisland van de chauffeur.

De Jong werkt op dit gebied nauw samen met de European Transport Federation, de Europese koepel van vervoersbonden, en met gelijkgezinde Europarlementariërs. De Jong: ´Hoe breder het draagvlak voor acties tegen de plannen van Bulc, hoe beter. Zo is Agnes Jongerius (PvdA) rapporteur voor de detacheringsrichtlijn en werken we nauw samen om gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats te krijgen. Samen moeten we een vuist maken: chauffeurs, vakbonden en alle Europarlementariërs die de uitbuiting en verdringing in het wegvervoer daadwerkelijk willen aanpakken´.

Betrokken SP'ers