Havenarbeiders voeren actie voor fonds voor groene en sociale revolutie

Havenwerkers voeren actie voor kolenfonds in Den Haag

Binnen afzienbare tijd moeten de kolencentrales in Nederland sluiten. Hierdoor zullen bijna 3000 mensen hun baan verliezen. De SP wil dat de groene revolutie ook een sociale revolutie wordt, en pleit voor een kolenfonds waaruit inkomensderving, scholing en begeleiding naar ander werk betaald kan worden.

Vanmorgen kwamen de havenwerkers naar Den Haag om hier aandacht voor te vragen. Ze werden toegesproken door een strijdbare Sandra Beckerman: ‘Minister Kamp heeft laten weten dat hij niets wil doen. Jullie, wij, laten weten dat we dit niet laten gebeuren. Schouder aan schouder gaan we vechten voor een fonds. Voor jullie, voor de toekomst van jullie gezinnen!’

Sluiting van de kolencentrales is een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Maar daarbij moeten de duizenden werknemers niet aan hun lot overgelaten worden. De overheid reserveert geld om de kosten van de sluiting te compenseren. Dat betekent in  de praktijk dat het geld naar buitenlandse aandeelhouders gaat. Hierbij wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat er duizenden werknemers op straat komen te staan. Daarom pleit de SP ervoor dat een substantieel deel van het geld gereserveerd wordt om medewerkers weer aan het werk te kunnen helpen. Beckerman: ‘Een kolenfonds waarmee scholing, begeleiding naar ander werk en sociale plannen betaald kunnen worden, is wel het minste wat we voor deze mensen moeten doen.’

Betrokken SP'ers