Werknemers in Sri Lanka moeten gaan meedelen in voordelen EU-handel

GSP+ persconferentie Sri Lanka
Anne-Marie Mineur en Lola Sanchez Caldentey in een persconferentie met vertegenwoordigers van de Sri Lankese vakbonden

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur is opgetogen over de uitkomsten van haar fact-finding mission naar Sri Lanka. Onder druk van de missie heeft de minister van Arbeid, John Seneviratne, voorgesteld om ervoor te zorgen dat 50% van de voordelen die extra handel met de Europese Unie opleveren, terechtkomen bij werknemers. Seneviratne is bereid daar een afdwingbaar doel van te maken. Hij krijgt steun van de voorzitter van de werkgeversorganisatie Board of Investors (BOI).

Mineur: “Met dit voorstel opent Seneviratne de deur voor een serieuze rol voor de vakbonden. Ik heb gesproken met werknemers en vakbondsmensen uit verschillende sectoren en verschillende delen van het land, en op dit moment is er nog veel te veel sprake van intimidatie, uitbuiting en chantage. Vakbonden worden bovendien ondermijnd door medezeggenschapsraden die onder sterke controle staan van de werkgevers. Sri Lanka heeft weliswaar alle 27 kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ondertekend, maar in de praktijk blijken met name het recht zich aan te sluiten bij een vakbond, het recht om een collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten en het stakingsrecht nauwelijks te worden nageleefd. De minister lijkt hier serieus verandering in te willen brengen. Ik ga dit voorstel voorleggen aan mijn collega’s in het Europees Parlement en aan de Europese Commissie. Als we nu opnemen dat werknemers moeten delen in de winst, is dat een stok achter de deur voor serieuze verbeteringen.”

Op uitnodiging van de Schone Klerencampagne bezocht Mineur Sri Lanka, om ter plekke geïnformeerd te worden over de handelsvoordelen (GSP+) die de Europese Commissie het land wil geven, en de gevolgen voor de omstandigheden van de werknemers. In het gezelschap van haar Spaanse collega Lola Sanchez van het Spaanse Podemos, en een aantal lokale en internationale vakbondsvertegenwoordigers ontmoette Mineur de ministers van Arbeid en Ontwikkeling van het Overheidsbedrijf, de plaatselijke vertegenwoordiger van de ILO, de voorzitter van de BOI en circa 25 werknemers van met name de Sri Lankese kledingsector. 

Betrokken SP'ers