nieuws

Massale afwijzing van marktwerking in de ambulancezorg

Een overweldigende meerderheid van 92% van het ambulancepersoneel wijst marktwerking in de ambulancezorg af. Ook onder de bevolking kan marktwerking in de ambulancezorg niet op steun rekenen; slechts 14% van de Nederlanders vindt dat een goed idee. Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP hield onder ambulancepersoneel, en een opiniepeiling van Maurice de Hond.

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, vanmorgen op bezoek bij Ambulancezorg Hollands Midden, is tevreden met de uitkomsten. ‘Dit wordt misschien wel het eerste besluit dat de opvolger van minister Schippers moet nemen. Al  eerder probeerde Schippers de marktwerking in de ambulancedienst te introduceren. Na twee verlengingen is het nu de hoogste tijd voor een permanente wet – een die de ambulancedienst als een publieke dienst behoudt, wel te verstaan. Per dag worden er 2000 spoedritten gereden. Daarmee moet je niet stunten.’

Uit het door de SP gehouden ‘bliksemonderzoek’ blijkt, naast het afwijzen van de marktwerking en winstuitkering door 92% van de personeelsleden, onder andere het volgende: 89% van de ambulancemedewerkers vindt dat de ambulancezorg een publieke dienst zonder winstoogmerk moet zijn en 74% vindt dat de regie moet liggen bij de overheid. Driekwart van de respondenten is van mening dat de ambulancezorg ook in de toekomst moet gaan over zowel de spoedeisende als de geplande ritten. Daarnaast is 88% van mening dat de ambulancezorg zich niet leent voor aanbestedingen.

Het onderzoeksbureau van Maurice de Hond hield een enquête onder de bevolking. Ook daaruit blijkt dat 79% marktwerking in de ambulancezorg afwijst. Zelfs 64% van de VVD-stemmers is die mening toegedaan. Over winstuitkeringen aan aandeelhouders was men nog stelliger: 85% wijst dat af.

Betrokken SP'ers