nieuws

Karabulut: Turkse parlementariërs verdienen vrijheid

Sadet Karabulut

SP-Kamerlid Karabulut riep donderdag de Tweede Kamer en het kabinet op zich ondubbelzinnig uit te spreken tegen het oppakken en vervolgen van gekozen parlementariërs in Turkije. Karabulut: ‘Het land is in rap tempo bezig de restanten van de democratische rechtsstaat in het land de nek om te draaien. Volksvertegenwoordigers achter de tralies zijn daarvan slechts één voorbeeld. Ik vind het belangrijk dat de nieuwe Tweede Kamer, die vandaag is geïnstalleerd, zich daar krachtig tegen uitspreekt. Gelukkig bleek daar tijdens het debat vandaag brede steun voor.’

De betrekkingen tussen Nederland en Turkije werden nadrukkelijk een thema tijdens de verkiezingscampagne. Het kabinet liet het, met steun van de SP, niet toe dat Turkse ministers hier campagne kwamen voeren vanwege het referendum dat president Erdogan nog meer macht moet geven. Daarop volgde de ene na de andere beschuldiging van de Turkse president, onder andere dat Nederland een nazi-overblijfsel en fascistisch zou zijn.

Karabulut: ‘Het behoeft geen betoog dat deze uitlatingen kant noch wal raken en ronduit bizar zijn. Dit optreden van de Turkse president onderstreept eens te meer dat het land mijlenver afstaat van de waarden die de EU zegt te delen en dat er dus geen enkele stap gezet kan worden in het EU-toetredingsproces. Integendeel, de ontwikkelingen in Turkije zouden juist aanleiding moeten zijn het toetredingsproces op te schorten.’

Tot verbazing van Karabulut stemde een meerderheid van de Kamer wel tegen haar voorstel om de wapenexport aan Turkije op te schorten. 'In het zuidoosten van Turkije zijn al veel mensen slachtoffer van geweld en oorlogsmisdaden. Het is onbestaanbaar om in de huidige omstandigheden wapens aan Turkije te leveren, want de kans is levensgroot dat deze gebruikt worden in het binnenlandse conflict.'

Betrokken SP'ers