nieuws

SP wil onderzoek naar invoering euro

De SP steunt het burgerinitiatief peuro, waarmee gepleit wordt voor een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. De initiatiefnemers zijn van mening dat er onvoldoende kritisch debat is gevoerd ten tijde van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, dat de invoering van de euro mogelijk maakte.

De euro was een enorm ingrijpend project, en heeft terugkijkend veel schade aangericht. SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies steunt daarom de oproep tot een parlementaire enquête: 'Ik vind het belangrijk dat de totstandkoming van de euro beter wordt onderzocht. Met de invoering van de muntunie heeft men een politieke sprong willen maken zonder voldoende rekening te houden met de economische en financiële risico’s. Nu kampen we met de negatieve gevolgen, die in 2009 voor iedereen voelbaar werden door de eurocrisis. Ik zal daarom een motie indienen voor een parlementaire enquête, om alle feiten boven tafel te krijgen en antwoorden te vinden op de vele vragen die er nog leven rondom de invoering van de euro.'

Betrokken SP'ers