nieuws

SP-Europarlementariër De Jong wil volledige openheid Commissie over expertgroepen

Het rapport van SP-Europarlementariër Dennis de Jong over de expertgroepen van de Commissie werd vandaag vrijwel unaniem (663 voor, 16 tegen en 13 onthoudingen) aangenomen door het Europees Parlement. De Jong: ‘Ik ben blij met de enorme steun van mijn collega’s voor transparantie. Frans Timmermans moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat er echt een einde komt aan de dominante positie van grote bedrijven in de honderden expertgroepen van de Commissie. We hebben bij het onderzoek naar Dieselgate gezien hoe kwalijk het kan zijn als in expertgroepen, als CARS21, de industrie domineert en naar milieu- en consumentenorganisaties nauwelijks wordt geluisterd’.

In zijn rapport doet De Jong allerlei aanbevelingen over hoe het beter moet. De Jong: ‘De hoofdregel moet zijn dat de burgers in Europa kunnen zien wat er allemaal in de expertgroepen wordt gezegd. De Commissie gaat er nu nog van uit dat de bijeenkomsten in beginsel niet openbaar zijn. Daar komt alleen ellende van. Ook wil ik dat de Commissie bij de instelling van nieuwe expertgroepen duidelijk maakt wat zij verstaat onder evenwichtige samenstelling, en welke belangen daarbij vertegenwoordigd moeten zijn. Er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn, als belangenorganisaties of burgers het hiermee niet eens zijn’.

Terwijl grote bedrijven over voldoende geld beschikken om professionele lobbyisten in te huren, ligt dat voor het MKB en NGOs anders. De Jong: ‘Om het voor organisaties met minder middelen toch mogelijk te maken aan expertgroepen deel te nemen, moet de Commissie een veel ruimere financiële vergoeding geven. Ook moet ze vertegenwoordigers van nationale organisaties die het mandaat hebben van hun Europese koepel, accepteren als volwaardige leden van een expertgroep. Ik ben ervan overtuigd dat er in dat geval voldoende vertegenwoordigers te vinden zijn om het MKB, milieu- en consumentenbelangen in de expertgroepen te verdedigen’. De Commissie moet volgens het aangenomen rapport vóór 1 juni 2017 aan het EP verslag uitbrengen over de werking van haar nieuwe regels.

Betrokken SP'ers