nieuws

SP doet oproep aan Rutte: stop met sluiten van verzorgingshuizen!

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat maar liefst 98% van de bevolking wil dat de verzorgingshuizen open blijven. Premier Rutte spreekt mooie woorden over investeren in de ouderenzorg, maar intussen gaat het sluiten van verzorgingshuizen, helaas met steun van bijna alle partijen, gewoon door. Dit leidt tot grote problemen voor ouderen. De SP wil de verzorgingshuizen open houden en reserveert hier 300 miljoen euro voor.

Kandidaat-Kamerlid Lilian Marijnissen: 'Als je ouder wordt en hulp, ondersteuning of zorg nodig hebt, wil je dat natuurlijk zolang mogelijk thuis. Goede zorg thuis is dan erg belangrijk. Voor mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen zijn en continu zorg nodig hebben, is er het verpleeghuis. In een verzorgingshuis wonen mensen die lichte zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar nu de verzorgingshuizen massaal gesloten worden, en er ook op de zorg thuis flink is bezuinigd, komen veel ouderen in de problemen.Hierdoor belanden (kwetsbare) ouderen onnodig in het ziekenhuis, zijn ze thuis bang bijvoorbeeld om te vallen, of kunnen ze niet meer naar buiten en vereenzamen. Daarnaast leidt het sluiten van de verzorgingshuizen ertoe dat regelmatig mensen op hoge leeftijd gedwongen moeten verhuizen en gaan er veel banen in de zorg verloren.'

Marijnissen presenteerde de resultaten van de enquete vanmorgen bij WNL. Kijk het hier terug.

Betrokken SP'ers