nieuws

Smaling: zet definitief een streep door schaliegas

Al jaren vindt een discussie plaats over de winning van schaliegas. Dankzij eerder ingrijpen van de Tweede Kamer is winning van schaliegas in ieder geval tot 2023 geblokkeerd. Deze week stelt Smaling voor het winnen van schaliegas definitief te verbieden.

Het winnen van schaliegas en het harde schudden in de ondergrond om het gas vrij te maken (fracking) heeft drie risico’s:

1. De kans op aardbevingen neem toe

2. Vuile troep komt mee naar boven en moet elders gestort worden

3. De drinkwaterwinning wordt bedreigd.

In Nederland is winning tot 2023 geblokkeerd door eerdere kamermoties. SP-Kamerlid Eric Smaling heeft het lanceren van de Structuurvisie Ondergrond benut om minister Schultz van Haegen opdracht te geven schaliegaswinning helemaal te verbieden in Nederland.

Smaling: ‘Alleen als in de toekomst ooit de energievoorziening in het geding is, mag een regering dit onderwerp weer ter sprake brengen. Dat zal pas in een volgende IJstijd het geval zijn, want energiebesparing, hergebruik van warmte en duurzame opwek uit geothermie, zon en wind-op-zee zullen deze noodzaak wegnemen.’

Betrokken SP'ers