nieuws

Kamer steunt SP: onderzoek naar seksueel misbruik

Sharon Gesthuizen

Op initiatief van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen komt er een onafhankelijk onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het voorkomen van seksueel misbruik. Gesthuizen reageert verheugd: 'Ik heb jarenlang gepleit voor een onderzoek naar de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van misbruik en mishandeling. Dit is niet alleen van belang slachtoffers binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar bijvoorbeeld ook de jeugdzorg en de sportwereld.'

Uit verschillende onderzoeken naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk en de jeugdzorg is gebleken dat de overheid en de volksvertegenwoordiging een belangrijke rol hebben kunnen spelen bij het voorkomen en tegengaan van misbruik en mishandeling. Gesthuizen: 'Er is wél onderzoek verricht naar de verantwoordelijkheid van de kerk, jeugdzorginstanties, politie en Openbaar Ministerie, maar nooit naar de overheid en de volksvertegenwoordiging. En dat terwijl, waar het bijvoorbeeld gaat om de Rooms-Katholieke Kerk, in het verzuilde Nederland de kerk een protegé was van een deel van de machthebbers, waaronder die in de politiek. Het is goed dat deze relatie eindelijk kan worden onderzocht.'

De SP dient het voorstel om onderzoek te doen in samen met de PvdA. Beide partijen zien de noodzaak in tot verbetering van de rol van zowel de overheid als de volksvertegenwoordiging in de toekomst. Vooral ook in het licht van de recent naar buiten gekomen doofpotculturen rond misbruik in de sportwereld.

 

Betrokken SP'ers