SP lanceert 'Resolutie van het Volk' over omstreden CETA

CETA-demonstratie Amsterdam
CETA-demonstratie, 22 oktober 2016, Amsterdam

Na de teleurstellende stemming van de Internationale Handelscommissie INTA, lanceert de SP een ‘People’s Resolution’, een resolutie van het volk, over het omstreden handelsverdrag met Canada. Het onderhandelingsproces is niet transparant verlopen, het voorstel is niet rijp voor besluitvorming en het verdrag offert belangrijke verworvenheden op aan onzekere beloften. De SP wil ruimte geven aan de inbreng van de bevolking van de Europese lidstaten.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur heeft van meet af aan aandacht gevraagd voor het feit dat de bevolking van de lidstaten weinig te zeggen hadden over het vrijhandelsverdrag: “Dit verdrag volgt alleen de agenda van de Europese en Canadese multinationals en heeft ook vooral naar hun geluisterd. Zij willen af van ‘hinderlijke’ democratische processen, die bevochten zijn door generaties vakbondsmensen, consumentenvertegenwoordigers en milieuactivisten, en die betrekking hebben op onze voedselveiligheid en onze volksgezondheid. Niet alleen Canadese, maar ook een groot deel van de Amerikaanse bedrijven kunnen gebruik maken van het ongewenste arbitragesysteem.”  Mineur roept iedereen op om hun inbreng te leveren door een mailtje aan Anne-Marie.Mineur@ep.europa.eu.

Half februari stemt het Europees Parlement over het verdrag. Een verzoek om uitstel werd afgewezen omdat de Canadese premier Trudeau niet aanwezig kan zijn bij de plenaire vergadering van maart.

Betrokken SP'ers