SP is mede-ondertekenaar van de Klimaatwet

Vijf partijen, waaronder de SP, melden deze week de Klimaatwet als initiatief wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aan. De Klimaatwet legt klimaatdoelen juridisch vast en verplicht de regering om eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald worden. In een jaarlijkse klimaatbegroting krijgt dit nader invulling. ook legt de wet vast dat in 2030 de uitstoot  van broeikasgassen verminderd moet zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. En in 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.

Mede-indiener Emile Roemer: 'Het is goed dat vijf partijen de krachten bundelen voor duurzaamheid en klimaat. De overstap naar een duurzame maatschappij is bittere noodzaak en de komende decennia gaan we olie, kolen en gas vaarwel zeggen. De SP wil dat doen met de mensen, maximaal draagvlak is cruciaal. Duurzaam en sociaal kan heel goed samengaan. Fossiele banen die verloren gaan, willen wij in de duurzame sector terugwinnen.' 

Betrokken SP'ers