nieuws

Maak einde aan de Brusselse banencarrousel

Naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport van anticorruptie organisatie Transparency International ´Access All Areas - When EU politicians become lobbyists´ wil SP-Europarlementariër Dennis de Jong snel maatregelen tegen de banencarrousel in Brussel en zal hiertoe voorstellen opnemen in zijn rapport over de begrotingsverantwoording van het EP: ´Een derde van de Europarlementariërs en de helft van de Commissarissen blijken na afloop van hun termijn te gaan werken als lobbyist in de Brusselse ´bubble´. Dit leidt tot een gesloten systeem, waar wel de grote bedrijven maar niet de burgers in Europa welkom zijn. De regels voor afkoelingsperiodes en integriteit tijdens en na die periodes moeten nu eindelijk worden aangepast. Ik krijg een misselijk gevoel bij collega´s die nu nog in het Europees Parlement het algemeen belang zeggen te verdedigen en na afloop van hun termijn gauw als lobbyist verdergaan´.

Als covoorzitter van het transparantienetwerk in het Europees Parlement heeft De Jong al vaker gepleit voor verlenging van de afkoelingsperiodes voor Eurocommissarissen en een verbod op bijbanen en invoering van zo´n afkoelingsperiode voor Europarlementariërs. De Jong: ´Als we niets doen, blijft de ´bubble´ gewoon intact. Terecht zien burgers in Europa de Europese instellingen als baantjesfabrieken voor het establishment. Aan de banencarrousel moet dan ook zo snel mogelijk een einde komen. Alleen als Brussel een open systeem wordt, waar de stem van burgers zwaarder weegt dan de stem van lobbyisten van grote bedrijven, is er toekomst voor Europese samenwerking. Anders is de kans groot dat zoals altijd met steeds groter wordende ´bubbles´ de boel vanzelf ontploft´.

De Jong steunt dan ook de eisen van Transparency International: ´Ik pleit voor verlenging van de afkoelingsperiode voor Eurocommissarissen tot drie jaar, en invoering van eenzelfde periode voor Europarlementariërs van twee jaar. Tijdens hun werk als volksvertegenwoordiger moeten Europarlementariërs afzien van betaalde bijbanen. Een onafhankelijke ethische commissie moet worden opgericht die scherp toeziet op naleving van de integriteitsregels. Het rapport van TI laat zien dat we geen moment meer kunnen verliezen. De voorstellen moeten nu worden opgepakt. In mijn rapport over de begrotingsverantwoording voor het Europees Parlement dat ik volgende week afrond, zal ik precieze voorstellen opnemen voor snelle invoering van deze maatregelen´.

Betrokken SP'ers