AOW-leeftijd omlaag, AOW-uitkering omhoog

Emile Roemer

De SP heeft de ruimte gevonden om de AOW-leeftijd na de verkiezingen van 15 maart te verlagen naar 65 jaar. Dat meldt Emile Roemer vandaag op de partijraad van de SP in Amersfoort. Roemer: ‘Waar bij andere partijen de AOW-leeftijd doorstijgt tot ver boven de 70 jaar, zetten wij hem vast op 65. Mensen die jarenlang zwaar werk hebben gehad kunnen daardoor opgelucht adem halen. Een fijne oude dag en een goed pensioen is haalbaar en betaalbaar.’ De SP stelt ook voor om de AOW-uitkering met 10% te verhogen.

Het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 is een lang gekoesterde wens van de SP. Roemer: ‘Wij vinden dat mensen na een leven van hard werken op tijd moeten kunnen stoppen met werken. Bovendien is de werkloosheid onder ouderen én onder jongeren nog altijd hoog. Dan moet je regelen dat mensen die willen stoppen ook met 65 eruit kunnen. Zo voorkom je zinloos solliciteren door ouderen en zorg je tegelijk dat er meer banen beschikbaar komen voor jongeren.’  

Inmiddels is de versnelde verhoging voor de AOW ingevoerd, waardoor de AOW-leeftijd in 2060 op 71,5 jaar uitkomt. Met name voor mensen in zware beroepen is doorwerken tot die leeftijd pertinent onmogelijk.  Roemer: ‘Vergeten wordt dat we gemiddeld misschien ouder worden maar dat we niet persé langer in gezondheid leven. De gemiddelde levensverwachting van mannen van 60 is bijvoorbeeld wel met 5 jaar gestegen, maar het aantal gezonde levensjaren nam maar met 3 jaar toe. Verplicht langer doorwerken zal bovendien de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden alleen maar vergroten.’

Roemer wijst erop dat de komende decennia hoe dan ook de discussie zal worden gevoerd over de verdeling van werk en het combineren van zorg en werk. Roemer: ‘De kans dat mensen in de toekomst minder uren gaan werken is levensgroot. Ook is het niet realistisch te denken dat mensen van 75 jaar in verpleeghuizen gaan zorgen voor mensen van 90 jaar. Iedereen die stelt dat de AOW-leeftijd eindeloos kan doorstijgen die gelooft in sprookjes. De meeste mensen willen én kunnen niet zo lang doorwerken.’

Half februari komt het Centraal Planbureau met de definitieve doorrekening van het verkiezingsprogramma inclusief de aanscherping die vandaag door de partijraad van de SP is overgenomen. De SP stelt ook voor om de AOW-uitkering met 10% te verhogen.

Betrokken SP'ers