nieuws

Succes SP: Kamermeerderheid wil softdrugs slimmer reguleren

Nine Kooiman

Vanaf 2017 moet softdrugs slimmer gereguleerd worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel van de SP. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de vreemde situatie dat de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, maar dat de inkoop ervan illegaal is. Tweede Kamerlid Nine Kooiman: ‘Op dit moment worden coffeeshophouders gedwongen zaken te doen met criminelen. Het kabinet moet stoppen met het creëren van boeven en kan zich beter bezighouden met Volksgezondheid en preventie.’

Opvallend was dat het SP–voorstel niet werd gesteund door de VVD en de VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. ‘Vreemd’, vindt Kooiman, ‘want vorige maand werd op het VVD-congres nog een zelfde voorstel aangenomen. Mijn tekst is juist op het VVD-voorstel gestoeld, om ook deze partij uit te dagen zich aan hun verkiezingsbelofte te houden.’

‘Het aannemen van de motie is een mooie eerste stap’ vindt Kooiman. ‘In 2010 berekende de Rijksoverheid dat van softdrugs maar liefst 420 miljoen op kan leveren. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in preventie zoals betere voorlichting en controle.’

Uiteindelijk wil de SP de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt volledig legaliseren. Er kunnen dan eisen en beperkingen worden gesteld, kwaliteitscontroles worden mogelijk en er is geen plaats meer voor georganiseerde misdaad als mensen hun softdrugs legaal kunnen telen, verkopen en kopen.

Betrokken SP'ers