SP: Nationale parlementen moeten beslissen over internationale handelsverdragen

Logo van het Europese Hof van Justitie, bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Court_of_Justice_of_the_European_Union.svg
Logo van het Europese Hof van Justitie, bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Court_of_Justice_of_the_European_Union.svg

De belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie, Advocaat-Generaal Eleanor Sharpston, vindt dat de nationale parlementen moeten kunnen meebeslissen over het afsluiten van een handelsverdrag met Singapore. De SP wil dat dit advies gevolgd wordt.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: 'Handelsverdragen zoals TTIP en CETA moeten natuurlijk worden besproken door de nationale parlementen. Nu zie je dat het Europees Parlement nauwelijks betrokken is bij de verdragen, maar de lobbyisten van de multinationals des te meer. Door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de nationale parlementen wordt het debat dichter bij huis gevoerd en krijgen de kiezers er tenminste nog iets over te zeggen.'

Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt de inspraak van het nationale parlement terecht: 'dit soort verdragen gaat over veel meer dan alleen maar handel. Zo is het de bedoeling dat klachten van buitenlandse investeerders worden opgelost voor een apart hof van arbitrage, en niet voor een gewone rechtbank die ook naar nationale wetten en internationale verdragen kijkt. Ook zetten wij grote vraagtekens bij een speciale commissie die toekomstige regelgeving moet gaan voorkoken met lobbyisten uit het bedrijfsleven. Het Nederlands parlement moet niet akkoord gaan met verdragen die ons democratisch systeem zo uithollen.'
 

Betrokken SP'ers