nieuws

Ziekenhuisverpleegkundigen: kwaliteit zorg holt achteruit

Renske Leijten

Maar liefst 81% van de ziekenhuisverpleegkundigen vindt dat de kwaliteit van de zorg er de afgelopen jaren op achteruit is gegaan. Ook ervaart ruim de helft van deze beroepsgroep minder plezier in het eigen werk. Dat blijkt uit een enquête van de SP onder 1120 verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het tijd voor actie: ‘Meer bureaucratie, minder collega’s, een hogere werkdruk, een verslechtering van de kwaliteit en de arbeidsomstandigheden. De uitkomsten zijn echt alarmerend. Het kabinet kan nu niet langer wegkijken.’

Volgens een groot deel van de ondervraagden zijn kabinet en zorgverzekeraars medeverantwoordelijk voor de achteruitgang die zij ervaren. Van de verpleegkundigen die al langer dan 10 jaar werkzaam zijn in het ziekenhuis geeft ruim 40% aan dat de zorgverzekeringswet een negatief effect heeft gehad op het werk. Helemaal niemand gaf aan dat het werk er leuker op is geworden.

Een vergelijkbaar beeld ontstaat wanneer gevraagd wordt naar de rol van de zorgverzekeraars. Slechts 1% van de respondenten die de invloed van verzekeraars merkt in het dagelijks werk is hier positief over. Ook de invloed van het eigen risico wordt als slecht ervaren. Wederom ziet slechts 1% van de verpleegkundigen die de gevolgen merkt, deze als positief.


Leijten: ‘Het verschil tussen de reclamepraatjes van het kabinet en verzekeraars en de werkvloer is levensgroot. Luister naar de mensen die dit werk elke dag doen! Zij kennen de realiteit. Samen met deze mensen zullen wij blijven strijden voor een toegankelijke zorg zonder al deze onnodige bureaucratie, zonder eigen risico en met voldoende collega’s om dit belangrijke werk goed te kunnen doen.’

Het rapport lezen? Klik dan hier